Ban Lãnh đạo Tổng công ty, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh  đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, đoàn viên, người lao động cùng tham gia đóng góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 trong tháng 3.2020. Có nhiều hình thức đóng góp trao tặng tiền mặt, chuyển khoản… 

Toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ trong những ngày đầu tiền, lượng đóng góp chuyển về rất nhiều, mỗi người đều đóng góp tối thiểu 100.000 đồng.

Từ nguồn đóng góp khẩn này và nguồn Quỹ ủng hộ thiên tai lũ lụt cũng do cán bộ công nhân viên Tổng công ty  đóng góp, Ban Lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tổng công ty đã quyết định ủng hộ số tiền 600 triệu đồng cho tập thể y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch ở tuyến đầu sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất, mỗi đơn vị 300 triệu đồng.

Số tiền này được Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Nguyễn Văn Hùng - đại diện Ban Lãnh đạo và người lao động Tổng công ty - trao cho các đơn vị

Công đoàn Tổng công ty cũng  khuyến khích các đơn vị trong Tổng công ty chủ động triển khai thực hiện tùy theo yêu cầu và điều kiện của từng đơn vị;  kịp thời thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Công đoàn Tổng công ty  để được hỗ trợ, hướng dẫn. Đảm bảo trước mắt và lâu dài, tập thể người lao động Tổng công ty đoàn kết một lòng, đảm bảo phòng, chống tác động xấu từ dịch bệnh.

Kiều Vũ