Tháng 2 vừa qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí mua khẩu trang cho đoàn viên, người lao động phòng dịch COVID-19 đợt 1 với số lượng 30 nghìn chiếc khẩu trang, tổng số tiền là 210 triệu đồng để phát đến một số đơn vị khó khăn trong ngành Dầu khí.

Bên cạnh đó  Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc và công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 8 nghìn chiếc khẩu trang với số tiền 56 triệu đồng thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với đó, quận Ba Đình, Hà Nội cũng đã nhận được 6 nghìn chiếc khẩu trang Công đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ thông qua Liên đoàn lao động Hà Nội với tổng số tiền 42 triệu đồng.

Trước tình hình dịch bệnh COVID diễn biến ngày càng phức tạp, nhằm góp phần hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn ngành, giảm thiểu lây lan và ngăn chặn dịch bệnh, góp phần bảo vệ tốt nhất sức khỏe của cán bộ người lao động ngành Dầu khí và cộng đồng, Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định hỗ trợ đợt 2 số lượng gần 150 nghìn chiếc khẩu trang để phát cho toàn bộ người lao động Dầu khí với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.

Những hoạt động trên cho thấy tính kịp thời cao mà Công đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện để đảm bảo chăm lo cho sức khoẻ đoàn viên, người lao động, là lời động viên đến toàn bộ người lao động cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. 

Công đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các đơn vị Dầu khí để đảm bảo mục tiêu ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ đoàn viên, người lao động - nguồn nhân lực của các đơn vị vượt dịch thành công.

TEA