Vẫn còn nhiều khó khăn

Theo đó, nội dung của Đề án tập trung hướng tới mục tiêu xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND vững mạnh toàn diện. Từ đó phát huy tối đa tiềm năng của lực lượng đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng và lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. 

Để Đề án được hoàn thiện, vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án đã tổ chức Hội thảo: "Xây dựng tổ chức Công đoàn trong CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới".

 
  Nhiều vấn đề được đưa ra bàn luận tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Tâm

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an chủ trì Hội thảo. 

Hiện nay, Công đoàn CAND bao gồm 18 Công đoàn Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số Cục trực thuộc Bộ với hơn 400 Công đoàn cơ sở và hơn 23.000 đoàn viên.

Đoàn viên công đoàn chủ yếu là sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và công nhân công an hợp đồng lao động làm việc thuộc các lĩnh vực hậu cần, y tế, phục vụ, văn thư, công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong CAND...

 
Nhiều căn cứ lý luận, thực tiễn đã được tham vấn tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Tâm  

Trong quá trình hoạt động, tổ chức Công đoàn trong CAND được xác định là một tổ chức chính trị - xã hội của đoàn viên, người lao động. Do đó, Công đoàn CAND đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng lực lượng đoàn viên có bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với chế độ; có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. 

Tuy nhiên, quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức của Bộ Công an cũng có những ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức và hoạt động của các cấp Công đoàn trong CAND; đặc biệt là việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND. 

Một số vấn đề về cơ chế hoạt động, về cơ quan và biên chế cơ quan giúp việc; mối quan hệ cộng tác của các cấp công đoàn; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chưa được quy định cụ thể; chính sách thu hút cán bộ công đoàn có trình độ còn gặp nhiều khó khăn...

Bên cạnh đó, xét trong bối cảnh tình hình mới hiện nay cũng đặt ra nhiều yêu câu khắt khe hơn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, với công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động trong CAND nói riêng và cả nước nói chung. 

Phương hướng xây dựng

Trước những bất cập nêu trên, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra bàn luận và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng dựa trên thực tiễn hoạt động trước và nay của tổ chức Công đoàn trong CAND. 

 
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Tâm  

Theo đó, đa số các đại biểu cho rằng, việc duy trì Ban Chấp hành Công đoàn từ Bộ đến cơ sở là cần thiết. Bởi, mô hình Ban Chấp hành Công đoàn đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các tổ chức chính trị - xã hội và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Hơn nữa, đây cũng là mô hình phổ biến nhất trong tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Thực tiễn đã chỉ ra rằng mô hình Ban Chấp hành Công đoàn có khả năng thực hiện tốt nhất vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên; có sự lôi cuốn, hấp dẫn, gần gũi và có thể phát huy được trách nhiệm, tính năng động của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Do đó, việc duy trì mô hình Ban Chấp hành như hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn các cấp trong CAND đều được quy định đều được quy định tại Điều lệ Công đoàn và các quy định liên tịch giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng thời, không làm xáo trộn, thay đổi về mô hình tổ chức và hoạt động hiện nay của Công đoàn trong CAND. 

 
  Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn nêu ý kiến. Ảnh: Tú Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng nhấn mạnh: "Vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị - xã hội là rất cao. Điều này được ghi rõ tại Điều 10 của Hiến pháp 2013. Chừng nào sửa đổi Hiến pháp thì mới bỏ được tính chất này. Chính vì vậy, nên bảo vệ mô hình ban Chấp hành Công đoàn các cấp trong CAND". 

Tuy nhiên, các đại biểu đặc biệt chú trọng, để tiếp tục duy trì và phát huy được vai trò của mô hình Ban Chấp hành Công đoàn các cấp trong CAND thì các quy định cụ thể có liên quan đến công tác cán bộ đối với cán bộ đảm nhiệm công tác công đoàn; cơ quan giúp việc và biên chế cơ quan giúp việc của Công đoàn trong CAND... là vô cùng quan trọng. 

Tú Quỳnh