Công đoàn Cục  H08 là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở  được thành lập theo Quyết số 70/QĐ-CĐCA, ngày 29.11.2018 theo đề án kiện toàn tổ chức Công đoàn trong Công an nhân dân theo mô hình, tổ chức mới của Bộ Công an.

Tính đến ngày 30.8, tổng số đoàn viên Công đoàn Cục H08 là 2.650 đoàn viên (đoàn viên nữ là 1.383 người, chiếm 52,3%), 100% đoàn viên Công đoàn Cục H08 đều là cán bộ sĩ quan, công nhân viên, Người lao động làm việc tại 7 doanh nghiệp trong CAND trực thuộc Cục H08 quản lý; thu nhập của cán bộ, đoàn viên, Người lao động trong các đơn vị cơ bản ổn định; bình quân mức nhập của đoàn viên, Người lao động thuộc Cục H08 trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Đại uý Trần Xuân Lâm, Chủ tịch CĐ lâm thời cục H08 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Huấn

Đại uý Trần Xuân Lâm, Chủ tịch CĐ lâm thời cục H08 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Huấn 

Tại Đại hội, Đại uý Trần Xuân Lâm, Chủ tịch Công đoàn lâm thời Cục H08 cho biết, 100% các các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị Người lao động; 100% các Công đoàn cơ sở đại diện Người lao động thực hiện đàm phán, ký Thỏa ước lao động tập thể với đại diện Doanh nghiệp. 80% Công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại giữa Người lao động với lãnh đạo Cty; trong 10 tháng qua đã có 850 lượt đoàn viên, Người lao động được các Công đoàn cơ sở thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn với tổng số tiền trên 380 triệu đồng…

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong Cục H08 tiếp tục quan tâm đến đoàn viên, Người lao động có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, Người lao động; đẩy mạnh thực hiện quỹ “Mái ấm Công đoàn”, “Quỹ tương trợ Công đoàn”, “Nghĩa tình đồng đội”; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại Doanh nghiệp…

Đại hội đã bầu 13 uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Cục H08, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Đại hội, Đại tá Trần Thế Do, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh và Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công an Nhân dân đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, Người lao động trong Cục Công nghiệp an ninh.

Các đồng chí lưu ý, trong chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Công đoàn Cục cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động; vận động đoàn viên, công nhân viên lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên công nhân lao động.

Thời gian tới, quá trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, sự phát triển của khoa học, công nghệ thế giới mà đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, sẽ tác động và làm biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy Công đoàn Cục cần phải chủ động định hướng,  nâng cao tay nghề cho đoàn viên làm chủ công nghệ mới, tiếp cận những khoa học công nghệ tiến bộ. 

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đồng thời nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp trong các phong trào thi đua để đạt hiệu quả thiết thực hơn.   

Thanh Huấn