Tham dự buổi tập huấn có: Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an; đồng chí Công Thanh Thảo - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Công an nhân dân; cùng các đồng chí cán bộ công đoàn các đơn vị trong Công an nhân dân.

 
  Buổi tập huấn triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khoá XII diễn ra ngày 30.6, tại Hà Nội. Ảnh: Trần Kiều

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ Công đoàn Công an nhân dân luôn được đào tạo, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành cùng với phong trào công nhân viên chức lao động cả nước.

Hằng năm, định kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực công tác của cán bộ công đoàn và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lớp tập huấn diễn ra muộn hơn so với kế hoạch, song vẫn nằm trong Chương trình công tác năm 2020 của Công đoàn Công an nhân dân.

 
  Đồng chí Trung tá Công Thanh Thảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Kiều

Tại buổi tập huấn, đồng chí Trung tá Công Thanh Thảo - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Công an nhân dân cho biết, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Khoá XII được thông qua tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với nhiều điểm mới nổi bật như Đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam; quyền hạn của cán bộ công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát.... Ngày 20.2.2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn, Khoá XII. 

Do đó, thông qua lần tập huấn này, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân mong muốn kịp thời triển khai, quán triệt, thực hiện những nội dung, nguyên tắc mới được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Khoá XII. Qua đó, kịp thời triển khai thực hiện Điều lệ đến từng đoàn viên công đoàn trong Công an nhân dân. 

 
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Kiều

Tham dự buổi tập huấn, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an chia sẻ: "Vai trò của cán bộ công đoàn hết sức quan trọng đối với công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động. Cán bộ tốt sẽ đảm bảo phong trào tốt. Đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Cán bộ công đoàn có yếu tố then chốt, là cầu nối thực hiện nguyện vọng của đoàn viên công đoàn".

Theo đồng chí Thiếu tướng, buổi tập huấn là dịp để các cán bộ công đoàn tư duy, nhận định, tiếp cận tài liệu cũng như chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để vận dụng vào thực tế, tạo đột biến ở cơ sở mình. Từ đó thể hiện sự quyết tâm, gắn kết, tập hợp của tổ chức với người đoàn viên ở công đoàn. 

 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập huấn kiến thức về Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khoá XII cho cán bộ công đoàn trong Công an nhân dân. Ảnh: Trần Kiều

Cùng với những hướng dẫn và chia sẻ của đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Khoá XII... lần tập huấn này, các cán bộ công đoàn còn được trao đổi về kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

Trần Kiều